O autorze
techBrainers to broker innowacji, którego trzon stanowi interdyscyplinarny zespół specjalistów w dziedzinie R&D. techBrainers pomaga naukowcom być bardziej przedsiębiorczym, a przedsiębiorstwom odkryć potencjał drzemiący w nauce. Zrzesza najlepszych ekspertów od innowacyjności z kraju i ze świata, proponując przedsiębiorstwom scouting technologiczny oraz audyt innowacyjności, a także kreując wydarzenia, służące crossbranżowej wymianie doświadczeń w obszarze trendów technologicznych i narzędzi R&D.

Scale Up - przyspieszamy innowacje! Start-upy wreszcie skorzystają z potencjału dużych przedsiębiorstw

Amplus jest partnerem programu akceleracyjnego Pilot Maker
Amplus jest partnerem programu akceleracyjnego Pilot Maker
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała techBrainers dofinansowanie w wysokości blisko 6 mln złotych na program akceleracyjny „Pilot Maker”. Ideą ScaleUp, w ramach którego realizowany będzie projekt techBrainers jest połączenie potencjału startupów z infrastrukturą, doświadczeniem i zasobami dużych przedsiębiorstw.

techBrainers lider „Pilot Maker” przygotował projekt wspólnie z partnerami: Tauron Polska Energia S.A. (partner główny) oraz Kross S.A. i Amplus Sp. z o.o.

- To wspaniała wiadomość, nie ukrywam, że z wielką niecierpliwością oczekiwaliśmy na wyniki konkursu – cieszy się Katarzyna Rybicka, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Amplus Sp. z o.o.. - W branży warzywno-owocowej mamy ogrom zdefiniowanych wyzwań, które chcielibyśmy dedykować konkretnym startupom, a co najważniejsze doprowadzić do ich przetestowania i wdrożenia. Myślę, że przy profesjonalnym programie akceleracyjnym techBrainers z pewnością uda się dokonać czegoś wielkiego.

- Cieszę się że firma KROSS S.A. będzie Partnerem w Programie Pilot Maker. Przed nami długa droga, jednak wierzymy że potencjał naszej firmy przyczyni się do rozwoju i wdrożeń innowacji tworzonych przez startupy. ” – mówi Zbigniew Sosnowski Prezes Zarządu KROSS S.A.

- Środowisko startupowe leży już od dłuższego czasu w obrębie zainteresowań TAURON. W opublikowanej na początku września br. strategii bardzo mocno ten obszar został zaadresowany – dodaje Filip Grzegorczyk, prezes TAURON Polska Energia S.A. - Obok tradycyjnie rozumianej działalności badawczo-rozwojowej obszar współpracy z innowacyjnymi startupami będzie źródłem innowacyjnych rozwiązań budujących przyszłą wartość Grupy. Traktujemy program Scale UP jako pierwsze przedsięwzięcie Grupy w tym obszarze.


Magdalena Jackowska-Rejman, CEO techBrainers również nie kryje zadowolenia z wygranej, choć jak mówi, była przekonana o wysokiej jakości wniosku konkursowego, jaki jej zespół przygotował w ramach ScaleUp.

- Dzięki intensywnej współpracy techBrainers, Tauron Polska Energia S.A., Amplus Sp. z o.o. i Kross S.A. nasz program jest rozpisany co do godziny, zarówno w części akceleracyjnej, jak i zaangażowania dużych przedsiębiorstw – mówi szefowa techBrainers. – Położyliśmy w nim szczególny nacisk na silną współpracę startupów z korporacjami. Oparliśmy nasz program na realnych precyzyjnie zdefiniowanych wyzwaniach dużych firm, a metodologię Pilot Maker zbudowaliśmy łącząc program akceleracji i najlepszych doświadczeń scoutingu technologicznego, procesu, w którym się specjalizujemy.

Na „Pilot Maker” składają się cztery fazy projektowe. Nabór i selekcja, na etapie której startupy poznają wyzwania partnerów Tauron, Kross, Amplus i selekcjonowane będą najbardziej odpowiadające tym wyzwaniom technologie. Następnie Speed Launch skupiająca się na networkingu i dopracowywaniu dokumentacji projektowej oraz definiowaniu krytycznych hipotez biznesowych. Faza trzecia Fast Iterative Prototyping – poświęcona projektowaniu i realizacji eksperymentów biznesowych, weryfikujących krytyczne hipotezy z poprzedniej fazy. Faza Pilot - pilotażowe wdrożenie produktów lub technologii startupów we współpracy z dużym przedsiębiorstwem, a na końcu Market Lunch Support - faza zapewniająca poakceleracyjne wsparcie dla startupów z wykorzystaniem potencjału techBrainers R&D Club oraz partnerskich funduszy VC.

Ostatecznie program ukończy 25 startupów, które uruchomią pilotażowe wdrożenia swoich rozwiązań.

„Pilot Maker” wystartuje w styczniu i wówczas startupy będą mogły składać wnioski o udział w nim.

- "Pilot Maker" jest absolutnie unikalny – chwali przygotowany przez techBrainers projekt Thomas Osburg, INTEL Innovation Manager, członek Advisory Board (rady programu). – Nie znam podobnego programu, który przewiduje tak ścisłą i precyzyjnie zdefiniowana współpracę Korporacji i Startupów. Zaproponowana formuła iteracyjnych eksperymentów zapewnia elastyczność i dopasowanie procesu do potrzeb Startupów, co tak trudno uzyskać w programach akceleracji. Nie mogę się doczekać pierwszego spotkania z Advisory Board.
Scale Up - realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Podddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

***
techBrainers to broker innowacji, którego trzon stanowi interdyscyplinarny zespół specjalistów
w dziedzinie R&D. Jednym z głównych produktów techBrainers jest Scouting Technologiczny.
W ramach działań Technology Scouting firma diagnozuje i dostarcza najodpowiedniejsze rozwiązania
problemów technologicznych i badawczych, korzystając z relacji z naukowcami i uczelniami
oraz z doświadczeń w prowadzeniu projektów technologicznych i biznesowych. Prowadzi też monitoring rynku nowych technologii celem selekcji i analizy najlepszych rozwiązań odpowiadających
trendom rynkowym i strategii przedsiębiorstw.

Specjalizuje się także w budowaniu systemów innowacji. Wspiera powstawanie i zarządzanie
działów R&D zarówno firm z sektora MŚP, jak i dużych korporacji. Buduje interdyscyplinarne
zespoły naukowców i managerów R&D, zdolne kreować rozwiązania technologiczne w pełni
skorelowane ze strategią przedsiębiorstwa i jej zasobami technologicznymi.

Zrzesza w prestiżowym R&D Clubie ponad 120 liderów działów B+R najbardziej innowacyjnych firm takich jak: Orange, PGNiG, PCC Group, PZU Lab, Gerda, Citi Handlowy, Energa, HTL Strefa, etc.
Współpracuje z najlepszymi ekspertami z obszaru badań i rozwoju, zabiegając o czynny udział społeczności R&D w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Współpracuje z podmiotami powiązanymi w organizacjach klastrowych (model Open Innovation). Poznaje, tworzy i promuje narzędzia R&D, tropi technologiczne trendy i selekcjonuje nowe technologie.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...